Vakbijeenkomst: kritisch en creatief leren denken d.m.v. practica

Om leerlingen practica correct te laten uitvoeren geven we ze vaak kookboek-achtige instructies. Maar dit stimuleert leerlingen niet om zelf problemen op te lossen en kritisch te denken. Scheikundedocent Marion van Brederode vond dat dit anders kon. Met behulp van een tweejarige postdoc-beurs heeft ze een praktische aanpak ontwikkeld dit leerlingen aanzet tot kritisch denken bij practica. 

Tijdens deze vakbijeenkomst laat ze zien hoe ze tot haar aanpak is gekomen en hoe je die in je lessen kunt inzetten. Alvast nieuwsgierig geworden? Meer info vind je in dit artikelInmiddels is van Brederode met een nieuw onderzoek gestart over creativiteit bij practica. In het curriculum van de exacte vakken speelt creativiteit nog niet een hele grote rol en voor veel docenten is het een nogal ongrijpbaar begrip. Het zou mooi zijn als de rol van creativiteit sterker wordt, omdat het voor veel technologische en natuurwetenschappelijke ontwikkelingen cruciaal is. Ook voor het enthousiasmeren voor de bètavakken kan waarschijnlijk veel gewonnen worden door bij leerlingen vaker een beroep te doen op creativiteit van leerlingen. Het tweede deel van deze bijeenkomst gaat over manieren waarop we bij practicum leerlingen kunnen stimuleren probleemoplossend en creatief te denken en handelen