Docentendag Wiskunde

Jaarlijks wordt er een docentendag wiskunde georganiseerd door Radboud Pre-University College of Science onder de naam de Wiskundedialoog. Na het bijwonen van deze studiedag voor eerste- en tweedegraads docenten wiskunde, bent u als docent  weer hele­maal op de hoogte van de nieuw­ste ontwik­kelin­gen met betrek­king tot het vakge­bied van de wiskun­de binnen het voortge­zet onder­wijs. Verder zullen er ook een aantal work­shops gegeven worden met een accent op de onder­bouw van havo en vwo. 

De wiskundedialoog zal hoogstwaarschijnlijk in de week van 8 juni plaatsvinden. Meer informatie zal nog volgen! Wil je het zeker niet missen? Schrijf je dan in voor onze mailinglijst.