Over de regionale VO-HO netwerken

De regionale VO-HO netwerken, bestaande uit havo/vwo-scholen, hogescholen en universiteiten, bedrijven en/of maatschappelijke organisaties, slaan een brug tussen landelijk beleid en regionale uitvoering daarvan. De netwerken staan voor kwalitatief goed onderwijs, willen aansluiting, doorstroming en studiesucces bevorderen en uitval verminderen. Studiesucces in het hoger onderwijs begint in het voortgezet onderwijs. Het voortgezet en hoger onderwijs hebben dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed onderwijs en een gezamenlijk belang om op de onderwijsinhoud samen te werken. Dit doen zij door in te zetten op de volgende thema’s:

Z
Doorlopende vak- en curriculumontwikkeling in het voortgezet onderwijs;
Z
Verbetering van de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs;
Z
Doorlopende professionele ontwikkeling van docenten in voortgezet en hoger onderwijs, technische onderwijsassistenten en schoolleiders.

 

Samen kom je verder!

Regionale samenwerking

Verspreid over Nederland werken 28 universiteiten en hogescholen, ruim 360 havo/vwo-scholen, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen samen in tien regionale VO-HO netwerken. Waar mogelijk wordt aangesloten op andere regionale en landelijke netwerken, programma’s verenigingen, zoals Platform Talent voor Technologie, Techniekpact, Toptechniek in bedrijf, Jet-Net & TechNet, de Wetenschapsknooppunten, de vakverenigingen (IOBT, NNV, KNCV, NIBI, KWG en NVON) en SLO. De kerngedachte: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Ruim 16 jaar samen werken aan kwalitatief goed onderwijs!

Geschiedenis van de regionale VO-HO netwerken

Sinds 2004 werken universiteiten en hogescholen samen met havo/vwo-scholen in regionale VO-HO bètanetwerken aan kwalitatief goed onderwijs en een goede doorstroom tussen de verschillende opleidingsniveaus. In de jaren daarna kwam er ook meer aandacht voor de professionele ontwikkeling van docenten, voor vakvernieuwing en voor de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs. Aanvankelijk verliep dit via de bètabrede regionale steunpunten, later werden leerling- en docentactiviteiten samengebracht in de regionale VO-HO netwerken. Sommige netwerken besteden daarnaast ook aandacht aan het thema ‘talentontwikkeling’.

Leerlingen

Docenten

Scholen

hogescholen & universiteiten

Focus 2018-2023

De gezamenlijke ambitie de regionale VO-HO netwerken is om hun netwerken als basisstructuur voor de Nederlandse onderwijsontwikkeling te laten dienen, een publiek-privaat netwerk, waar ieder, van jong tot oud, zich drempelloos kan blijven ontwikkelen, binnen alle domeinen (alfa, gamma en bèta) en interdisciplinair. De regionale VO-HO netwerken dragen daarmee bij aan een toekomst waarin leren een permanent gegeven is voor elk individu.

Sterke positionering en verduurzaming van de netwerken

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Regionale verbinding en interdisciplinaire verbreding

Maurisasdfsdf blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Landelijke beleidsdoelen verbinden en stiumleren

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sterke landelijke community en kennisdelen

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.