Archief

 

In dit archief worden de eerdere publicaties weergegeven. De meest recente zijn te vinden op onderstaande link

Kwaliteitszorghandboek VO-HO netwerken

Maart, 2017. Kwaliteitszorg is het constant en doelgericht werken aan kwaliteit(sverbetering). Dit boek beschrijft theorie over kwaliteitszorg, brengt in kaart wat de VO-HO netwerken doen aan kwaliteitszorg en geeft richtlijnen op dit gebied. Pdf. 4.8 Mb

Artikel in tijdschrift Thema 2017

Februari, 2017. Een artikel in Thema (2017, 1) over de opbrengsten van het door de VO-HO netwerken ontwikkelde en in 2016 uitgevoerde peerreviewsysteem. Pdf. 1 Mb

Doorlopend leren van VO tot HO. Ruim tien jaar regionale VO-HO netwerken

Januari, 2017. In deze overzichtspublicatie vindt u een schets van de ontwikkelingen van de netwerken, facts and figures, aanbevelingen voor de toekomst en levendige portretten van docenten, schoolleiders, bedrijven en coördinatoren uit alle tien de netwerken.  Pdf. 13 Mb

Continuous learning from secondary education (SE) to higher education (HE)

Januari, 2017. Continuous learning from secondary education (SE) to higher education (HE). More than ten years of regional SE-HE networks: experiences, results and vision for the future. Pdf. 3.3 Mb

Artikel in Van Twaalf Tot Achttien 2016

December, 2016. Een artikel in Van Twaalf Tot Achttien (2016, 10) over de opbrengsten van het door de VO-HO netwerken ontwikkelde en in 2016 uitgevoerde peerreviewsysteem. Pdf. 1 Mb

Pamflet regionale VO-HO netwerken

Oktober, 2016. Pamflet regionale VO-HO netwerken. Een verzoek aan het Ministerie van OCW en de politiek om blijvend te investeren in de regionale VO-HO netwerken. Pdf. 347 Kb

English flyer regional chain networks

Oktober, 2016. Flyer in English with basic information about the Regional Networks for Secondary Education – Higher Education. Pdf. 634 Kb

Rapportage peer review 2016

Augustus, 2016. Medio 2016 is vanuit de Steunpuntenraad (het landelijke overlegorgaan van de regionale VO-HO newerken), PBT en SLO het initiatief genomen om een peer review-systeem te ontwikkelen en uit te voeren. Kennisdeling tussen alle VO-HO netwerken en het versterken van verbindingen staat centraal. Pdf. 347 Kb

Brandbrief - besluit regionale VO-HO netwerken

April, 2016. Brandbrief aan het Ministerie van OCW met het verzoek tot snelle besluitvorming te komen omtrent de bijdrage van het Ministerie van OCW aan de regionale VO-HO netwerken (inclusief Regionale Steunpunten). Pdf. 147 Kb

Professionalisering meten in de school

September, 2015. Docenten moeten zich gedurende hun carrière blijven bijscholen, maar hoe gaat die ontwikkeling? Onderzoekers van het Welten-instituut van de Open Universiteit hebben een instrument ontwikkeld om die voortgang op het werk te meten. Deze publicatie is in het Engels geschreven. Pdf. 1.7 Mb

Pre-universitaire verrijkingsprogramma's in beeld

Augustus, 2015. Vanaf het begin van de 21e eeuw zijn pre-universitaire verrijkingsprogramma’s ontstaan. In deze publicatie wordt dieper ingegaan op deze programma’s, aangeboden door nagenoeg alle universiteiten van Nederland. Het biedt een mooi overzicht van een van de vormen van een vo-ho samenwerking. Pdf. 347 Kb

Talentontwikkeling op de havo: verhalen uit de praktijk

November, 2014. Deze uitgave is het resultaat van een samenwerking tussen het Sirius Programma en School aan Zet. Het doel van deze publicatie is om docenten, afdelingsleiders en schoolleiders die werkzaam zijn binnen de havo hierover te informeren en vooral te inspireren. Pdf. 1.2 Mb

Eindrapportage Sprint Programma 2009-2010

September, 2010. Deze publicatie is de eindrapportage van de reviews die hebben plaatsgevonden in 2009 en 2010 in het kader van het stimuleringsprogramma Sprint. Pdf. 924 Kb