In het programma ‘Impuls open leermateriaal’ geven scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties samen een impuls aan de ontwikkeling en het gebruik van open leermateriaal. Vanaf de start van het schooljaar 2022/2023 is er ruimte om alvast aan de slag te gaan met 6 tot 10 initiatieven van georganiseerde netwerken. Denk aan netwerken van leraren en scholen, vakverenigingen en samenwerkingen van scholen met educatieve partners, het bedrijfsleven en gemeenten. Deze pilots zijn bedoeld voor scholen of netwerken die nu al structureel samenwerken om snel forse stappen te kunnen zetten met open leermateriaal.

Vanuit de Impuls Open Leermateriaal is vandaag de pilotregeling gepubliceerd voor scholen cq organisaties (initiatieven) op www.openleermateriaal.nl.  Deze pilotregeling biedt ruimte voor kansrijke initiatieven om vanaf september 2022 of januari 2022 te starten. Op de site zijn de tekst van de pilotregeling, incl. voorwaarden voor aanvragers en het inschrijvingsformulier te vinden.

Er is een onderscheid gemaakt tussen initiatieven die al op de korte termijn kunnen beginnen en initiatieven die meer tijd nodig hebben om zich voor te bereiden:

Periode 1: initiatieven die al in de startblokken staan

  • inschrijven van 20 juni tot en met 16 september 2022
  • uitslag toekenning uiterlijk 23 september 2022 
  • start pilot vanaf 23 september 2022

 

Periode 2: initiatieven die meer tijd nodig hebben voor een goed projectplan

  • inschrijven van 21 november tot en met 9 december 2022
  • uitslag toekenning uiterlijk 16 december 2022
  • start pilot vanaf 1 januari 2023.