Elkaar ontmoeten, kennis delen en elkaar inspireren rondom het thema Professie & Loopbaan. Wat vraagt het op dit moment van docenten om voor de klas te staan en wat voor mogelijkheden bestaan er voor docenten? Docenten die actief zijn bij de vaksteunpunten werken aan professionalisering van zichzelf maar ook van hun collega’s. Dit jaar nodigen we niet alleen onze bètavaksteunpunten uit, maar zijn ook de opstartende alfa en gamma vaksteunpunten van harte welkom om kennis op te halen uit te wisselen.

De vaksteunpunten vormen de basis van de regionale VO-HO netwerken. Zowel in de regionale als de landelijke vaksteunpunten slaan docenten en vakdidactici de brug tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Deze structuur maakt de waardevolle ‘bottum up approach’ mogelijk die onmisbaar is voor succes. Succes in het invoeren van nieuwe curricula, in het bevorderen van de aansluiting voor leerlingen en ook het aansluiten bij de professionaliseringsbehoeften van de docenten

Via workshops en boeiende sprekers ga je geïnspireerd terug naar huis met een (her)nieuw(d) perspectief op Professie & Loopbaan zodat docenten bewust en met plezier aan het werk kunnen. Ook enthousiast? Markeer donderdag 3 november 2022. Meer informatie en aanmelden vind je binnenkort op Conferentie | Regionale VO-HO Netwerken (vohonetwerken.nl).