PLG Scheikunde

, ,

Doelgroep
Eerstegraads docenten scheikunde

Inhoud en resultaat
In de bijeenkomsten willen we een concreet probleem aanpakken dat door de deelnemers is ingebracht. Denk hierbij aan thema’s zoals de effectiviteit van het practicum en hoe kunnen we leerlingen binnen de scheikunde beter laten nadenken over hun eigen leren? Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen ook meerdere thema’s aan de orde komen. Doordat je met scheikunde collega’s van andere scholen samenwerkt is de kans groter dat je tot verdiepender inzichten komt rondom het thema dat je onderzoekt. Het thema bevindt zich altijd op vakdidactisch gebied. Het afgelopen jaar hebben we gewerkt meteen Lesson Study opzet, waardoor duidelijk werd wat wel en niet werkt in een bepaalde context. Vind je het zinvol en nuttig om met collega’s van andere scholen kennis en ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan beter (vakdidactisch) onderwijs – meld je dan aan voor deze PLG!

Programma
In de bijeenkomsten is alle ruimte om eigen ervaringen en expertise te delen. Aan het einde van het schooljaar zal vakinhoudelijke verdieping plaatsvinden via presentaties van onderzoekers over vernieuwend, actueel (toegepast) chemisch onderzoek dat ter inspiratie kan dienen voor nieuw te kiezen thema’s en ideeën voor de eigen les(sen).

Afsluiting
Presentatie van het ontwikkelde materiaal en uitkomsten van het onderzoek in de klas.

Zie onze website voor meer informatie.

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

31/10/2019