D66-senator Alexander Rinnooy Kan heeft zijn verkenningsadvies over de professionalisering en vertegenwoordiging van leraren aan minister Slob aangeboden. Slob had hem in juni 2018 gevraagd om deze verkenning uit te voeren.

In dit advies geeft Rinnooy Kan aan dat het verstandig kan zijn om aansluiting te zoeken bij het Hoger Onderwijs en daarbij verwijst hij naar de ervaringen van de regionale VO-HO netwerken. Bij de landelijke VO-HO netwerken conferentie op 15 november 2018, sprak Rinnooy Kan de deelnemers toe via een videoboodschap. Hij noemt de VO-HO netwerken als voorbeeld voor hoe het zou kunnen en moeten: breed opgezet, met een hoog niveau en veel draagvlak.