Vaksteunpunt Natuurkunde TU/e

Het quantumlab voor leerlingen gaat weer starten. Dat gaat van start op 3 februari en loopt tot 26 maart. De voorbereidingen voor de docentendag op donderdag 26 maart 2020 zijn weer gestart. Programma en uitnodiging volgen in januari. Van maandag 6 april t/m woensdag...

Vaksteunpunt NLenT Brabant

Fontys Lerarenopleiding Tilburg en Eindhoven School of Education zijn een samenwerking aangegaan om het NLenT steunpunt in Brabant opnieuw vorm te gaan geven. Vragen voor ondersteuning kunnen gericht worden aan Suzanne Calabretta. s.calabretta@fontys.nl

Learning Design Studio’s

De onderwijsingenieurs verzorgen Learning Design Studio’s Montessori College Eindhoven Nieuwste School Eindhoven PRiCT PO – professional repertoire ontwikkelen mbt Computational Thinking voor het PO PRiCT VO –  professional repertoire ontwikkelen mbt...