Learning Design Studio’s

,

De onderwijsingenieurs verzorgen Learning Design Studio’s

  • Montessori College Eindhoven
  • Nieuwste School Eindhoven
  • PRiCT PO – professional repertoire ontwikkelen mbt Computational Thinking voor het PO
  • PRiCT VO –  professional repertoire ontwikkelen mbt Computational Thinking voor het VO

Deelname aan een LDS betekent dat je regelmatig even uit de hectiek van je eigen onderwijspraktijk stapt
om samen met collega’s na te gaan hoe je jouw praktijk – én die van hen – verder kunt ontwikkelen. Je
ondersteunt elkaar daarbij als ‘critical friends’. In een effectieve LDS blijft het echter niet bij praten en het
vrijblijvend delen van ideeën en plannen. Op basis van de samenwerking tijdens LDS-sessies kom je tot
nieuwe inzichten en vervolgacties die je uitzet in je praktijk. De opbrengsten van die acties breng je weer
terug in de volgende sessie. Deelnemen aan een LDS is een krachtig alternatief voor ‘sit-and-get’-vormen
van professioneel leren omdat je (grotendeels) zelf bepaalt waar je je op richt en hoe je dat aanpakt. Bij
de start van het traject is een centraal thema afgesproken waarmee deelnemers vervolgens vanuit hun
eigen praktijk en met hun eigen perspectief aan de slag gaan. Soms wordt het centrale thema bepaalt
tijdens de eerste sessie.

deonderwijsingenieurs@fontys.nl

Vaardigheden

Gepubliceerd op

09/10/2019