Op donderdag 15 november 2018 vond bij de Universiteit Utrecht de jaarlijkse landelijke conferentie VO-HO netwerken plaats. Aan de hand van het thema Van Peuter tot Professional deelden de netwerken hun doelen, ervaringen en good practices voor een leven lang leren.