Zesenveertig unieke samenwerkingsverbanden, diverse onderwijssoorten en verschillende focuspunten met één gemene deler: een bijdrage leveren aan de toekomst van het bètatechnisch onderwijs. En met succes! De afgelopen jaren bouwden de regionale bètatechnieknetwerken (W&T-netwerken in po; Toptechniek in bedrijf; regionale VO-HO netwerken) samen met Platform Talent voor Technologie aan gezamenlijke ambities en nieuwe relaties. De netwerken zetten zich met succes in voor innovatieve regionale activiteiten voor en door (basis)scholen, mbo-scholen, universiteiten, hogescholen, (lokale) overheden en bedrijven.

Tijd om de stand van zaken op te maken en terug te blikken op alle opgedane ervaringen van de afgelopen jaren. Maar zeker ook: tijd om te kijken naar de toekomst.

Daarom wordt op 29 november de bijeenkomst “Duurzaam samenwerken in regionale bètatechnieknetwerken – op reis naar nieuwe bestemmingen” georganiseerd, voor de projectleiders en andere betrokkenen van de regionale bètatechnieknetwerken en relevante regionale en landelijke partners zoals technische branches, onderwijsraden en (regionale) overheden. 

Meer weten? Neem dan contact op met Marieke Wolthoff via m.wolthoff@ptvt.nl.