15 november: Landelijke VO-HO conferentie

Van peuter tot professional Met hun cursusaanbod voor leerlingen en docenten dragen de regionale VO-HO netwerken bij aan een leven lang leren. Tijdens deze conferentie nemen we dat voortdurend leren letterlijk. De regionale VO-HO netwerken verbinden het voortgezet en...

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland gaan per 1 januari 2019 verder onder de naam Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Met deze nieuwe naam onderstrepen de steunpunten hun samenwerking in docentprofessionalisering voor havo/vwo docenten, maar ook het...