Het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland gaan per 1 januari 2019 verder onder de naam Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Met deze nieuwe naam onderstrepen de steunpunten hun samenwerking in docentprofessionalisering voor havo/vwo docenten, maar ook het feit dat er naast het vertrouwde bèta-professionaliseringsaanbod nieuw aanbod is voor alfa, gamma en vakoverstijgende activiteiten. Voor meer informatie kijk op deze website.