Gesimuleerd verleden? Digitale games en reconstructies in de geschiedenisles

, ,

Dat digitale media niet meer weg te denken zijn uit het leven van jongeren, is ondertussen een vanzelfsprekendheid. Over nut en noodzaak van deze media binnen het geschiedenisonderwijs is echter het laatste woord nog niet gezegd.

 

Tijdens de studiedag ‘Gesimuleerd verleden?’ staan twee concrete digitale toepassingen centraal: games en virtuele reconstructie. Beide bieden gebruikers op het eerste zicht de unieke mogelijkheid om het verleden te herbeleven. Zo claimen de makers van het schietspel Battlefield V dat ze het bombardement van Rotterdam heel realistisch hebben verbeeld. Of, breder nog, in strategiespellen zoals Civilization wordt een poging gedaan om het verloop van de volledige menselijke geschiedenis na te bootsen. De laatste jaren is ook menig stad uit het verleden virtueel gereconstrueerd, zodat je er met een ‘virtual reality’-bril of je smartphone schijnbaar zelf doorheen kan wandelen.

 

Zijn games en digitale reconstructies bruikbaar voor het vak geschiedenis in het voortgezet onderwijs? En zo ja, op welke manier? Wat zou de meerwaarde kunnen zijn voor kennisoverdracht en onderzoekvaardigheden? Tijdens de studiedag vertellen onderzoekers over de meest recente technische ontwikkelingen en bevindingen uit het onderwijsveld, en delen docenten hun eigen ervaringen. Tijdens workshops gaan deelnemers ook zelf aan de slag met concrete voorbeelden waarbij allerlei praktische tools en tips worden aangeboden. Deelnemers hoeven zelf geen devices mee te brengen, aan materialen zal alles voorhanden zijn.

 

DOEL & RESULTAAT

Docenten zijn in staat zowel games als virtuele reconstructies daadwerkelijk in te zetten in hun geschiedenisles. Hierbij wordt ingezoomd op zowel kennisoverdracht als op het trainen van onderzoeksvaardigheden bij de leerlingen.

 

DATUM & TIJD

De studiedag vindt plaats op vrijdag 8 november 2019 van 10.00 tot 17.15 uur.

 

Voor meer informatie ga naar onze website.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

16/09/2019