Online course: Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs voor alle leerlingen!

In deze online cursus ga je zes-tien weken, drie uur per les (wanneer jou dat zelf uitkomt) jouw eigen lessen ombouwen tot gedifferentieerde lessen. Daarbij krijg je feedback van andere docenten uit het voortgezet onderwijs en de begeleiders van de cursus: Marjoleine Vermeulen en Fred Janssen.
Er wordt daarnaast twee keer de mogelijkheid geboden om via een google hangout of face-to-face met de begeleiders en de andere deelnemers te overleggen.

 

DOEL & RESULTAAT

Na de cursus ben je in staat, snel en eenvoudig, jouw eigen onderwijs om te bouwen tot gedifferentieerd uitdagend onderwijs.

 

DEELNEMERS

Minimaal 4 maximaal 12


KOSTEN

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €125,- in rekening gebracht. Het is mogelijk dat deze prijs wijzigt, omdat de besluitvorming hierover nog niet is afgerond. Wij zullen echter nooit een prijs verhogen achteraf. U krijgt over prijswijzigingen altijd bericht vooraf en u kunt uw inschrijving op basis daarvan dan alsnog terugtrekken. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

 

Voor meer informatie ga naar onze website.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

16/09/2019