Webklas: The Quantum Quest

Webklas: The Quantum Quest

Webklas: The Quantum Quest De quantumcomputer is de computer van de toekomst. In plaats van rekenen met bits van twee toestanden (0 en 1) rekent de quantumcomputer met bits die zich tegelijkertijd in oneindig veel toestanden bevinden. Hiermee wordt een supersnelle...
Programmeren met spreadsheets

Programmeren met spreadsheets

Programmeren met spreadsheets Een regel in een spreadsheet-tabel kan staan voor de berekening van de volgende toestand van een systeem. De opeenvolgende regels beschrijven dan de ontwikkeling van het systeem in de tijd. In deze bijeenkomst passen we dit principe toe...
Spreadsheets voor beginners

Spreadsheets voor beginners

Spreadsheets voor beginners In deze online bijeenkomst behandelen we de grondbeginselen van spreadsheets. Deze kun je toepassen in alle spreadsheet-producten en -versies, zoals Excel, Google Spreadsheets of OpenOffice Calc. Aan de orde komen onder meer: opbouw van een...