Programmeren met spreadsheets

Programmeren met spreadsheets

Programmeren met spreadsheets Een regel in een spreadsheet-tabel kan staan voor de berekening van de volgende toestand van een systeem. De opeenvolgende regels beschrijven dan de ontwikkeling van het systeem in de tijd. In deze bijeenkomst passen we dit principe toe...
Spreadsheets voor beginners

Spreadsheets voor beginners

Spreadsheets voor beginners In deze online bijeenkomst behandelen we de grondbeginselen van spreadsheets. Deze kun je toepassen in alle spreadsheet-producten en -versies, zoals Excel, Google Spreadsheets of OpenOffice Calc. Aan de orde komen onder meer: opbouw van een...
Het programmeerbare web

Het programmeerbare web

Het programmeerbare web Automatiseren van webtoepassingen met REST API’s. Laat de computer het werk doen: automatiseer veel voorkomende taken met simpele Python-scripts en REST API’s. Veel webtoepassingen hebben naast een gebruikersinterface, gericht op menselijke...
TI Python BootCamp

TI Python BootCamp

Leraren kunnen de programmeertaal Python en TI technologie gebruiken om leerlingen wiskundige en wetenschappelijke concepten te laten onderzoeken en beter te begrijpen. Dat is voor leerlingen belangrijk omdat deze concepten vaak de basis vormen van nieuwe...
Nascholing 2020

Nascholing 2020

In het najaar van 2020 start de tweede gratis reeks van de online cursussen over de keuzethema’s en bijbehorende lesmodules voor het nieuwe examenprogramma van informatica. U leert over de vakinhoud en over de didactiek, op basis van het ontwikkelde lesmateriaal. Op...