Programmeren met spreadsheets

Een regel in een spreadsheet-tabel kan staan voor de berekening van de volgende toestand van een systeem. De opeenvolgende regels beschrijven dan de ontwikkeling van het systeem in de tijd. In deze bijeenkomst passen we dit principe toe in verschillende voorbeelden.

Lineaire cellulaire automaten, zoals beschreven in A New Kind of Science van Stephen Wolfram vormen het eerste voorbeeld. Vervolgens gebruiken we dit idee voor het simuleren van eenvoudige fysische systemen met behulp van differentievergelijkingen. Hiermee kun je snel inzicht krijgen in dergelijke systemen, bijvoorbeeld een leeglopend watervat, of een prooi-prooidier-systeem. Tenslotte demonstreren we hiermee enkele eenvoudige algoritmen in de informatica, zoals het bepalen van de grootste gemene deler van twee getallen (algoritme van Euclides), en het uitrekenen van een tabel van derde machten met louter optellingen. Met dat laatste voorbeeld zijn we weer terug bij het opstapje naar het begin van de informatica: de Difference Engine van Charles Babbage, als voorloper van de Analytical Engine.

Voor deze bijeenkomst heb je enige kennis van spreadsheets nodig, bijvoorbeeld via de eerste bijeenkomst, Spreadsheets voor beginners op 20 mei.