Spreadsheets voor beginners

In deze online bijeenkomst behandelen we de grondbeginselen van spreadsheets. Deze kun je toepassen in alle spreadsheet-producten en -versies, zoals Excel, Google Spreadsheets of OpenOffice Calc. Aan de orde komen onder meer: opbouw van een spreadsheet-document: rekenvellen; tabel met rijen, kolommen en cellen; waarden in cellen en weergave daarvan op het scherm; basisformules, absolute en relatieve adressering van cellen; samenvatten van reeksen waarden ( sommeren enz.); tekenen van grafieken; filteren en sorteren van gegevens. We behandelen enkele handige spreadsheet-indelingen, zoals een tabel met meetgegevens, en een eenvoudige database. In de bijeenkomst ga je zelf met een aantal voorbeelden aan de slag. Er is daarnaast een ruime hoeveelheid online lesmateriaal voor zelfstudie: https://eelcodijkstra.github.io/spreadsheets/. 

Voor deze bijeenkomst heb je geen speciale voorkennis nodig.

Je kunt je spreadsheet-kennis en vaardigheden verder verdiepen in de online bijeenkomst op 27 mei, over “Programmeren met spreadsheets“.