PLG Profielwerkstuk-Begeleiding

PLG Profielwerkstuk-Begeleiding

Leerlingen begeleiden bij het doen van goed wetenschappelijk onderzoek Voor wie? Docenten die profielwerkstukken of ander onderzoek begeleiden & profielwerkstukcoördinatoren. Er wordt zoveel mogelijk gedifferentieerd naar schoolvak en onderzoeksterrein: Alfa...

Learning Design Studio’s

De onderwijsingenieurs verzorgen Learning Design Studio’s Montessori College Eindhoven Nieuwste School Eindhoven PRiCT PO – professional repertoire ontwikkelen mbt Computational Thinking voor het PO PRiCT VO –  professional repertoire ontwikkelen mbt...
Teacher Academy

Teacher Academy

Teacher AcademyMet het zicht op onderwijsvernieuwingen organiseert Food Valley Netwerk VO-HO nascholingen binnen de Teacher Academy voor docenten en TOA’s havo en vwo. De activiteiten worden regelmatig ontwikkeld in nauwe samenwerking met experts vanuit verschillende...
Docent ontwikkelteams

Docent ontwikkelteams

Docent ontwikkelteamsFood Valley Netwerk VO-HO organiseert al jaren Docent ontwikkelteams (DOT’s) om docenten zowel vakinhoudelijk als onderwijsdidactisch te professionaliseren. Een DOT is een professionele leergemeenschap die ruimte biedt aan 10 tot 15 docenten en...