Het nut van wiskunde

Het nut van wiskunde

Het nut van wiskunde  Waar wordt wiskunde uit je boek nou echt voor gebruikt? En door wie? De nieuwe website mathness.nl voor middelbare scholieren koppelt actuele toepassingen aan onderwerpen uit het schoolboek. Tijdens deze bijeenkomst vertellen de makers Fréderique...
Programmeren met spreadsheets

Programmeren met spreadsheets

Programmeren met spreadsheets Een regel in een spreadsheet-tabel kan staan voor de berekening van de volgende toestand van een systeem. De opeenvolgende regels beschrijven dan de ontwikkeling van het systeem in de tijd. In deze bijeenkomst passen we dit principe toe...
TOA bijeenkomst

TOA bijeenkomst

TOA Bijeenkomst Door de corona-perikelen zijn er alweer een tijdlang geen fysieke bijeenkomsten geweest. Hopelijk kunnen we dat in het volgende schooljaar weer gaan opstarten. Vooruitlopend daarop willen wij op donderdag 20 mei ‘s middags een online bijeenkomst...
Spreadsheets voor beginners

Spreadsheets voor beginners

Spreadsheets voor beginners In deze online bijeenkomst behandelen we de grondbeginselen van spreadsheets. Deze kun je toepassen in alle spreadsheet-producten en -versies, zoals Excel, Google Spreadsheets of OpenOffice Calc. Aan de orde komen onder meer: opbouw van een...