SEMINAR IMMUNOLOGIE: “STOP DE PIJN”

In deze eerste sessie van de online seminarreeks over immunologie duiken we in onze pijn: Hoe werkt het immuunsysteem bij bijvoorbeeld ontstekingen en hoe zit dat met de pijn die je voelt. De actuele wetenschappelijke inzichten kun je meenemen om je eigen lessen mee te illustreren.

Over immunologie zijn er twee online bijeenkomsten waarvan dit de eerste is. Beide bijeenkomsten duren van 15.15-17.15 uur en zijn ook apart van elkaar te bezoeken. Geïnteresseerde leerlingen, die bijvoorbeeld voor hun PWS meer willen weten over één van de onderwerpen, zijn ook welkom bij de seminars! De leerlingen mogen de lezingen bijwonen, en vervolgens gaan alleen de docenten verder met de vertaalslag naar de klas. Voor de leerlingen is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met studenten om vragen te stellen over de desbetreffende studie en het studentenleven. De seminarreeks is een samenwerking tussen Bètapartners en U-talent wordt begeleid door vakdidacticus Alice Veldkamp (Freudenthal Instituut) en VO-docent en Vaksteunpuntcoördinator Paula Mittelberg (Bètapartners).

Ontstekingspijn is nuttig om je lichaam te beschermen tegen verdere schade. Maar die pijn moet wel over gaan. Hoe werkt dat? En wat is de rol van het immuunsysteem?

Dr. Michiel van der Vlist (UMC Utrecht) onderzoekt de remmen van ons immuunsysteem. Die remmen zorgen ervoor dat immuunreacties stoppen als de ziekteverwekker weg is en ze voorkómen dat een immuunreactie start als dat niet nodig is. Het onderzoek van Michiel laat ook zien dat remmen van het immuunsysteem nodig zijn om ontstekingspijn te stoppen.

 

Meer informatie: https://www.betapartners.nl/vakbijeenkomst-seminar-immunologie-stop-de-pijn/