VO-HO netwerk Zuid-Holland

 

Regionaal bekend als: Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Een samenwerking tussen Universiteit Leiden & Technische Universiteit Delft

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) is een samenwerking tussen verschillende partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Dit netwerk is ontstaan vanuit Bètasteunpunt Zuid-Holland (met als penvoerder de Technische Universiteit Delft) en Regionaal Steunpunt Leiden (met de Universiteit Leiden als penvoerder). Beide instellingen ondersteunen de organisatie. Het onderwijsnetwerk verbindt het voortgezet onderwijs (vo) met hogescholen en universiteiten (ho) waarbij aansluiting en docentprofessionalisering centraal staan. Daarnaast werken verschillende bedrijven en maatschappelijke instellingen uit de regio met ons aan de bevordering van praktijkgericht en actueel onderwijs. Door de kennis en kunde van al deze partijen te verbinden zorgen we met elkaar voor:

 • Kwalitatief beter onderwijs: docenten passen nieuwe inzichten en opgedane vaardigheden en kennis toe in de klas.
 • Vernieuwend onderwijs: door meer inzicht in de trends en ontwikkeling binnen hun vakgebied, zowel vanuit het onderwijsveld als bedrijfsleven.
 • Aansluitend onderwijs: door de samenwerking tussen het voortgezet- en hoger onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt.

 

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland faciliteert dit door het organiseren van professionaliseringactiviteiten en netwerkbijeenkomsten voor docenten, gericht op de vragen en behoeften uit het onderwijs. Door te inspireren, te motiveren en te professionaliseren zorgen we ervoor dat docenten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten.

 

Magazine ONZ

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland heeft verschillende magazines uitgebracht ter inspiratie, motivatie en professionalisering. Verbinding en aansluiting zijn belangrijke pijlers van ons netwerk en je vindt hier een aantal mooie voorbeelden uit de praktijk van terug in onze interviews en nieuwsartikelen.

Activiteiten voor leerlingen

 • Olympiades
 • Gastlessen
 • Havo Bèta programma

Activiteiten voor docenten

 • Masterclasses
 • Workshops
 • Online, fysiek en hybride
 • Netwerkbijeenkomsten
 • PLG’s
 • Symposia

Andere netwerken