VO-HO Netwerk Oost

Regionaal bekend als Bètasteunpunt Oost

Windesheim, Saxion en de Universiteit Twente vormen samen met de omringende middelbare scholen het VO-HO netwerk-Oost. Onze ambitie is om talenten van leerlingen en docenten te ontwikkelen en een goede aansluiting te realiseren tussen het voortgezet en hoger onderwijs. We werken samen aan:

  • een goede aansluiting vo-ho voor leerlingen;
  • professionele ontwikkeling van vo-docenten;
  • curriculumontwerp en vakontwikkeling.

VO-HO netwerk Oost heeft een brede focus, wij bieden activiteiten voor leerlingen en docenten op het bèta, gamma en alfa domein. Talentontwikkeling staat daarbij centraal. Ons doel is om te inspireren en enthousiasmeren voor wetenschap en technologie in het hoger onderwijs. In het netwerk Oost wordt nauw samengewerkt tussen de vo-scholen en hoger onderwijsinstellingen. Een mooi voorbeeld van een gezamenlijke activiteit is de jaarlijkse Hannover Messe Challenge, waarbij leerlingen worden uitgedaagd om een kijkje te nemen in de wereld van de technologie van de toekomst. Wat dit evenement extra bijzonder maakt is dat netwerk Oost dit samen organiseert met andere regionale VO-HO netwerken. Daarnaast organiseren we gedurende het schooljaar onder andere masterclasses voor vwo-leerlingen, is er een havo programma waarin gewerkt wordt aan het ‘Havo onderwijs van de toekomst’ en bieden we voor docenten diverse workshops en cursussen, zoals de cursus ‘Bèta beroepen in de klas’.