Docentennetwerk informatica 2020-2021

U-Talent brengt docenten informatica uit de regio bij elkaar in het Docentennetwerk informatica. Op een informele manier presenteren we ontwikkelingen in het vakgebied en bespreken dit met elkaar. Het netwerk is bedoeld als “regionale vaksectie”, omdat op de meeste scholen slechts één informaticadocent lesgeeft.

Programma

De inhoud van de bijeenkomsten bestaat uit drie elementen:

  • Vakinhoudelijke activiteit, bijv. lezingen van wetenschappers over hun onderzoek;
  • (Vak)didactisch deel d.m.v. workshops, het uitwisselen van best practices en het delen van kennis over het vakspecifieke onderwijs in de bovenbouw en het eerste jaar van de universiteit;
  • Communityvorming tussen VO-docenten onderling en met (bachelor)docenten van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

Zo waren er afgelopen jaar bijv. een presentatie over het gebruik van contexten in het informatica-onderwijs, een uitwisseling over hoe het nieuwe examenprogramma informatica concreet vorm kan worden gegeven en hoe je een programmeertaal voor muziek kan gebruiken om basale programmeerconcepten te introduceren.

Daarnaast zijn er ook gastcolleges; zo gaf Christian Kohls van de TH Keulen afgelopen jaar een lezing over zijn ervaring met hybrid learning spaces en het gebruik van programmeer-spelletjes in het onderwijs.

De bijeenkomsten zijn over het algemeen vrij informeel en er is veel ruimte voor uitwisseling en kennisdeling. De deelnemers worden dan ook expliciet uitgenodigd om zelf iets bij te dragen en hun kennis te delen of vragen te stellen die dan met de groep kunnen worden besproken.

De bijeenkomsten staan onder leiding van Paul Bergervoet (docent Informatica aan de UU) en Christian Köppe (docent informatica U-Talent).