Docentennetwerk Science en techniek: Kijk op de toekomst

De vakken Science en Techniek op de middelbare school zijn vakoverstijgend. Dit kan het soms lastig maken om verdieping en verbreding te vinden in het geven van deze vakken.

De inhoud van dit netwerk bestaat uit drie elementen:

  • Vakinhoudelijke activiteit d.m.v. lezingen over een relevant integraal thema/onderwerp;
  • (Vak)didactisch deel d.m.v. workshops, het uitwisselen van best practices en het kennis van delen over vakdidactische aspecten in de onderbouw;
  • Bedrijfsexcursie; om de relatie te leggen tussen de praktijk en het onderwijs;
  • Community-vorming tussen VO-docenten onderling en (bachelor)docenten van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.