Vakbijeenkomst Scheikunde: Effectieve practica ontwerpen

Met demonstraties en practicum kunnen we in de natuurwetenschappen spectaculaire lessen maken en leerlingen veel meer variatie bieden dan bij vakken als Frans of Geschiedenis. Toch is al lang geleden gebleken dat leerresultaten van practicum vaak tegenvallen. Blijkbaar is die werkvorm toch lastiger dan we dachten en moeten we slimme didactiek gebruiken. Vooral bij scheikunde is dat belangrijk, omdat leerlingen voortdurend heen moeten denken tussen macroniveau en de onzichtbare microwereld. Daarbij kunnen gemakkelijk misvattingen ontstaan.

Tijdens deze vakbijeenkomst leer je onder leiding van Ed van den Berg hoe je practica ontwerpt waar  leerlingen echt iets van leren. We gaan aan de slag met practica die bedoeld zijn om begripsvorming te ondersteunen.

We vragen deelnemers om een twee voorbeelden van een practicumactiviteit + leerlinginstructies bij de hand te hebben tijdens de bijeenkomst:

  • een standaardpracticum uit een boek;
  • een practicum dat het in uw schoolpraktijk heel goed doet.

Interessante reacties en antwoorden van leerlingen bij de practica zijn ook zeer welkom!

Deze bijeenkomst wordt begeleid door Marjolein Wal, vaksteunpuntcoördinator scheikunde van Bètapartners

Foto: Liliane Bouma, op het Goois Lyceum