Activiteiten docenten

Op deze pagina is een selectie van de activiteiten van alle VO-HO netwerken te zien. Om alle activiteiten van de netwerken te zien, bezoekt u de eigen websites van de netwerken. Ga hiervoor naar De netwerken

Vakbijeenkomst: actief aan de slag met kunstmatige intelligentie

Vakbijeenkomst: actief aan de slag met kunstmatige intelligentie

Vakbijeenkomst: beginnen met grafisch modelleren in de klas

Vakbijeenkomst: beginnen met grafisch modelleren in de klas

Bètapartnersconferentie 2022

Bètapartnersconferentie 2022

VO-HO bijeenkomst scheikunde: verbindend samenwerken

VO-HO bijeenkomst scheikunde: verbindend samenwerken

Vakbijeenkomst: kritisch en creatief leren denken d.m.v. practica

Vakbijeenkomst: kritisch en creatief leren denken d.m.v. practica

Een toets in 2 minuten

Een toets in 2 minuten

Chemie in Amsterdam 2022

Chemie in Amsterdam 2022

TOA’s voor TOA’s bijeenkomst

TOA’s voor TOA’s bijeenkomst

Webklas: The Quantum Quest

Webklas: The Quantum Quest

Mini-symposium: Laat je inspireren door de Coderclass

Mini-symposium: Laat je inspireren door de Coderclass

Praktische opdracht Tata Steel

Praktische opdracht Tata Steel

Heen-en-weer-denken bij practica

Heen-en-weer-denken bij practica

Structuur-eigenschapredeneren: experimenten voor meso-macro

Structuur-eigenschapredeneren: experimenten voor meso-macro

Kennismakingsbijeenkomst: ABE leskist Proef je PTC?

Kennismakingsbijeenkomst: ABE leskist Proef je PTC?

The Quantum Quest op locatie Science Park

The Quantum Quest op locatie Science Park

Vakantiecursus: Stangenmeetkunde

Vakantiecursus: Stangenmeetkunde

Het nut van wiskunde

Het nut van wiskunde

Programmeren met spreadsheets

Programmeren met spreadsheets

Kunstmatige eiwitten voor nieuwe medicijnen en diagnostiek

Kunstmatige eiwitten voor nieuwe medicijnen en diagnostiek

Spreadsheets voor beginners

Spreadsheets voor beginners

Bètapartnersconferentie 2021

Bètapartnersconferentie 2021

Cursus nascholing: Quantumwereld

Cursus nascholing: Quantumwereld

Natuurkundecongres Viva Fysica 2021

Natuurkundecongres Viva Fysica 2021

De wiskundetrompet

De wiskundetrompet

Het programmeerbare web

Het programmeerbare web

Vakdidactiek van elektriciteit

Vakdidactiek van elektriciteit

Nationale conferentie nlt

Nationale conferentie nlt

TTL Design Thinking Sessie

TTL Design Thinking Sessie

TTL Herfstfestival

TTL Herfstfestival

TI Python BootCamp

TI Python BootCamp

Nascholing 2020

Nascholing 2020

Docentennetwerk biologie 2020-2021

Docentennetwerk biologie 2020-2021

Docentennetwerk wiskunde 2020-2021

Docentennetwerk wiskunde 2020-2021

Seminarreeks: Nieuwe ontwikkelingen in kankeronderzoek

Seminarreeks: Nieuwe ontwikkelingen in kankeronderzoek

Docentennetwerk Science en techniek: Kijk op de toekomst

Docentennetwerk Science en techniek: Kijk op de toekomst

Docentennetwerk scheikunde 2020-2021

Docentennetwerk scheikunde 2020-2021

Docentennetwerk NLT 2020-2021: NLT café

Docentennetwerk NLT 2020-2021: NLT café

Docentennetwerk natuurkunde 2020-2021

Docentennetwerk natuurkunde 2020-2021

Docentennetwerk informatica 2020-2021

Docentennetwerk informatica 2020-2021

De landelijke conferentie digitale geletterdheid 2020

De landelijke conferentie digitale geletterdheid 2020

Workshop: Meten en sturen met de microbit (Physical computing)

Workshop: Meten en sturen met de microbit (Physical computing)

Online snelcursus bij webklas the Quantum Quest

Online snelcursus bij webklas the Quantum Quest

Vakbijeenkomst Scheikunde: Effectieve practica ontwerpen

Vakbijeenkomst Scheikunde: Effectieve practica ontwerpen

PLG Scheikunde

PLG Scheikunde

PLG Natuurkunde

PLG Natuurkunde

BedrijfsDOT Fablab

BedrijfsDOT Fablab

Workshop: Heen-en-weer-denken bij Practica

Workshop: Heen-en-weer-denken bij Practica

Online seminarreeks: Nieuwe ontwikkelingen in kankeronderzoek

Online seminarreeks: Nieuwe ontwikkelingen in kankeronderzoek

Vakbijeenkomst Scheikunde: moderne ontwikkelingen in de chemie in de klas

Vakbijeenkomst Scheikunde: moderne ontwikkelingen in de chemie in de klas

Docentendag Biologie

Docentendag Biologie

Wiskundedialoog

Wiskundedialoog

Docentendag Scheikunde

Docentendag Scheikunde

NVON TOA congres: Hands-on voor Bèta’s

NVON TOA congres: Hands-on voor Bèta’s

PLG Profielwerkstuk-Begeleiding

PLG Profielwerkstuk-Begeleiding

Vaksteunpunt Natuurkunde TU/e

Vaksteunpunt NLenT Brabant

Learning Design Studio’s

Online course: Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs voor alle leerlingen!

Online course: Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs voor alle leerlingen!

Gesimuleerd verleden? Digitale games en reconstructies in de geschiedenisles

Gesimuleerd verleden? Digitale games en reconstructies in de geschiedenisles

Taal- en cultuurbewustzijn in de moderne vreemde talenles

Taal- en cultuurbewustzijn in de moderne vreemde talenles

Cursus sterrenkunde voor docenten

Cursus sterrenkunde voor docenten

Ontwerpen in je bètavak

Ontwerpen in je bètavak

Teacher Academy

Teacher Academy

Docent ontwikkelteams

Docent ontwikkelteams

Relevant projectonderwijs door samenwerken met Jane Goodall/Globe/Erasmus+

Relevant projectonderwijs door samenwerken met Jane Goodall/Globe/Erasmus+

Vakbijeenkomst Natuurkunde – Toetsvragen ontwikkelen

Vakbijeenkomst Natuurkunde – Toetsvragen ontwikkelen

Masterclass bij Waternet 2019-2020

Masterclass bij Waternet 2019-2020

Profielwerkstukbegeleiding: Forensisch DNA-onderzoek

Profielwerkstukbegeleiding: Forensisch DNA-onderzoek

Profielwerkstukbegeleiding: Antioxidanten, Medicijnen en Enzymen

Profielwerkstukbegeleiding: Antioxidanten, Medicijnen en Enzymen

Een goede onderzoeksleerlijn

Een goede onderzoeksleerlijn

Vakbijeenkomst: de chemie in West-Afrikaanse textiel

Vakbijeenkomst: de chemie in West-Afrikaanse textiel

Bètasymposium 2019 Netwerk Zuid-Holland

Bètasymposium 2019 Netwerk Zuid-Holland

FABDOT013

FABDOT013

Collegetours

Collegetours